Materiały do kursu Kryształy, ciecze, ciekłe kryształy (WFAIS.IF-B023.0):

Materiały do wykładu:

KCCK0; KCCK1; KCCK1B; KCCK2; KCCK2B; KCCK3; KCCK3B; KCCK4; KCCK5; KCCK6; KCCK7; KCCK8

Zestawy zadań na ćwiczenia:

Zestaw 1; Zestaw 2; Zestaw 3; Zestaw 4; Zestaw 5

 

Strona kursu Makromolekuły-fizyka polimerów (WFAIS.IF-B126.1, WFAIS.IF-IM124.0, WFAIS.IF-Y308.0):

Materiały do kursu Podstawy fizyki fazy skondensowanej I (ZMiN) (WFAIS.IF-IM064.1):

Materiały do wykładu:

PFMS0; PFMS1; PFMS1B; PFMS2; PFMS2B; PFMS3; PFMS3B; PFMS4; PFMS5; PFMS6; PFMS7; PFMS8; PFMS9

Zestawy zadań na ćwiczenia:

Zestaw 1; Zestaw 2; Zestaw 3; Zestaw4; Zestaw 5; Zestaw 6